Werewolves in the Wild West

The cleansing of the cave

In which a sacred place is cleansed, and a new mission is given

Den udvalgte af Fox er Jacob.

Koblet går ud af skoven og ud på sletterne. Koblet finder spor fra indianerne, der leder nordpå. Det bliver prøvet om Hannah kunne ride på Jade, men det duer ikke rigtig, og koblet opgiver muligheden.

Da de finder indianernes lejr skifter Niki, Jade og Jacob til ulveform, og Hannah, Samuel og Fang går ind i lejeren i menneskeform. Da de ser at koblet er kommet tilbage, bliver der stor ståhej, og både ulvene og menneskerne bliver vel modtaget.

Stammens leder, Black Turtle, tager imod dem med åbne arme og forklarer at de er utroligt taknemmelige over at de blev informeret om de vrede hvide byboer. Der var 3 gange flere indianere mønstret end de hvide, som blev overtalt til at tage hjem uden at nogen behøvede at død. Samuel forklarer at de er kommet for at bytte sig til tøj til Hannah, og stammen er mere end villige til at give koblet hvad de har brug for. Både Samuel og Hannah får frakker, mens at Fang takker nej. Fang giver indianeren deres konserves, selvom Black Turtle gør det klart at det ikke er nødvendigt, men at de er glade for konserves konceptet.

Dagen efter spørger Fang Samuel om han kunne tale med ånderne om at give ham evnen til at modstå smerte. Igennem morgenen er der en masse opmærksomhed om ulvnene, men til sidst begynder deres rejse mod Yellowstone.

På vejen mod Yellowstone taler Samuel med dyrene, Fang og Softpaw jager, mens at Jacob kigger på Slick Jimmys kort (sammen med Niki), men kommer ingen vegne.

Da de ankommer til Yellowstone sanser Samuel straks en Wyrm presesence og advarer de andre, som bliver en smule overasket, da de troede at Farseer havde ordnet det. De finder frem til hulen hvor Gawalang var gået i hi. Samuel føler det var kilden til Wyrm tainten. Fang går ind i hulen og finder en bjørn der har været død i længere tid. Jade går også derind og ser den døde bjørn, og genkender den som Gawalang. En kort undersøgelse finder de ud af at han har været død i noget tid, og desuden at han har været forgivet. Fang undersøger den anden gang, og finder et Wyrm symbol, og hyler efter de andre. De andre kommer, men det udnytter Hannah til at gå ind i hulen og se Gawalangs lig.

Samuel går i gang med at forberede sig på renselses ritualet, mens at de andre kigger efter Farseer eller vogter på hulen. Jade prøver at find et spor fra Farseer nær hulen, og finder noget blod og hvide hårtotter der har tilhørt Farseer.

Samuel uddeler et par tudekiks til Hannah og prøver at få hende til at hjælpe ti. Derefter beder Samuel koblet om at gå ind med ham i Umbraen for at få ildånderne til at hjælpe ham med rense området. Jade bliver tilbage, mens de andre går ind i åndeverdenen. Samuel har desværre ikke held med at finde ildbasaler der kan hjælpe ham med at rense stedet. Fang vil gerne prøve at undersøge hulen, Samuel og Jacob advarer imod det, og Fang tager sig selv i at blive irriteret på Samuel, hvilket han dog modstår. Det lykkes for Jacob og Samuel at komme tilbage til den virkelige verden, mens at Niki og Fang ikke helt kan træde over.

Niki og Fang bliver angrebet af de onde ånder der har opsnuset dem, og de flygter fra den brændende balefire. Det lykkes for dem at træde over i den virkelige verden, efter de har løbet fra ilden.

Samuel går i gang med at forberede sig på ritualet, og da han mener at det er Hannas sted at være primus motor til ritualet, skærer han en central åre i armen og blander hendes blod ned i noget rent jord. Hanna bliver forståeligt meget vred, og skifter til Crinos bjørneform. Samuel og Niki prøver at tale Hanna ned, før Jacob får hende intimideret. Hanna løber væk og Jade henter hende tilbage. Hanna blive sat til at lave en pind til minde om Gawalang.

Dagen efter tager de pindene de har forberedt, og brænder dem lidt ude i deres ender. Derefter går de ind i hulen og starter med at tegne en cirkel om Gawalang, og derefter hidkalder han de andre så de kan bidrage til ritualet. Hanna er med til at rense Gawalang, men bliver derefter sendt ud af hulen. Resten af koblet bliver der for at hjælpe Samuel med at udføre renselses ritualet. Ritualet lykkes, men Samuel er fuldstændigt udmattet.

Samuel bliver bragt ud fra hulen og de andre hviler sig indtil Samuel kommer til bevidsthed. Samuel gør det klart at det vil være nødvendigt at involvere flere Theurges, hvilket gør det nødvendigt end at finde Farseer eller gå tilbage til septen. Efter lidt frem og tilbage viser Jade toterne fra Farseer, og Fang bruger sin kræfter til at lokalisere Farseer – og jagten går i gang.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.