Werewolves in the Wild West

On the hunt

In which South Pass city is ravaged once again

Den udvalgte af Fox er Samuel.

Vi starter i kamp i Saloonen. Fang er liget gået i Crinos, og en glas skorpion er brudt ud af spejlet over saloonen. Efter at kampen er overstået er Skorpionen død, og Cassidy er død. Samuel prøver at rede så mange mennesker som muligt, og løber derfor ud og råber at The Jester er kommet til byen. Niki, Jade og Jacob prøver at flygte ud af en sidedør, men de finder hurtigt ud af at der er dampdrevne edderkopper der er på vej hen imod dem. Samuel er i mellemtiden gået i gang med at tegne en cirkel og kalder på de andre. Fang løber væk, imens at de andre prøver at undskylde over for ånderne.

Det lykkes dog ikke for dem at undskylde ordentligt, og et øjeblik ser det ud til at de vil blive overmandet, men så stopper de da Penelope kommer ud på gaden. Jacob og Penelope har et kort skænderi over helt præcis hvad Jacobs ansvarsområde var. Det ender med at Penelope mister kontrollen med edderkopperne, og koblet ser sig nødsaget til at flygte, og i forbindelse med det bliver både Jacob og Samuel skadet.

Fang holder op med at løbe efter lidt tid, og resten af koblet når frem til ham. Jacob gør det klart at Fang ikke længere er velkommen, men da de andre ikke støtter op om ham, gør han det klart at det er hans intention at forlade koblet når de kommer tilbage til Septen. Samuel heler Jacob. Samuel er meget insisterende på at koblet skal gå tilbage for at ordne ånderne (eller mobilisere hele Septen). De andre er ikke helt med på den, men i sidste ende kommer de til et kompromis om at de i det mindste skal kigge på hvordan byen har det nu.

Samuel og Fang tager ud og for at vaske sig, og derefter tager de, uden at hente resten af koblet, tilbage til byen. Ånderne syntes at være væk, og folkene har konstrueret en historie om at nogle “Crows” skulle have brugt dynamit til at springe saloonen i luften. Folkene får øje på Fang og bliver aggressive, Samuel prøver at demontere situationen, men Fang kommer til at ødelægge det, og det eneste Samuel kan gøre er at skyde ham, og lade ham slæbt uden for byen ved at blive spændt efter en hest. Samuel har derefter en samtale med Penelope, hvor hun bl.a. nævner at der vil være folk fra South Pass city der vil angribe de lokale indfødte om aftenen.

Derefter går de tilbage til koblet. Samuel gør sig tanker om hvad der skal gøres ved Penelope (hun er noget som han aldrig før har mødt). Samuel fortæller om det kommende angreb på de indfødte, og det bliver besluttet at de skal tage derover og Fang skal advare dem.

Da de kommer i nærheden, ligger de andre sig bag en bakke (alle andre end Samuel i ulveform), mens at Fang går hen for at tale med stammen. Da Fang kommer hen til vagterne ser han sig nødsaget til at indrømme at hans hvide venner ligger bag en bakke. Fang bliver vist ind til stammens ledere.

Koblet bliver opmærksom på at der er vagter på vej. Vagterne bliver opmærksomme på at Samuel er blandt ulve, der ikke virker tamme, men på den anden side ikke angriber. Samuel og ulvene bliver vist ind i lejeren, og Samuel og lederen af lejeren giver hinanden gaver. Lejeren bliver advaret, men de gør det klart at de ikke kan flygte, og at de vil prøve at forhandle med dem.

Derefter tager koblet mod vest, hvor de sover.

Næste dag følger koblet sporet af Slick Jimmy, indtil de ikke kan mere. Softpaw prøver at få en samtale med Jacob for at muntre ham op – og ikke lade sig påvirke af at alt hvad han laver går galt. Jacob er ikke modtagelig over for hendes råd.

Koblet overnatter, og tager derefter videre dagen efter. Da dagen er ved at slutte finder de Slick Jimmys lejr, og vælger at overnatte for at være friske til kampen dagen efter.

Koblet maver sig frem igennem græsset og når frem til lejeren, hvor de forbereder sig til at angribe.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.