Werewolves in the Wild West

Back to the sept

In which the pack learns of Silvias triumph

Den udvalgte af Fox er Niki.

Jacob spørger Jade hvorvidt det er ok at dræbe Slick Jimmy, og får at vide at der umiddelbart ikke burde være noget problem, hvis det var ham der sendte dem efter os. Der er også mugligheden for at trække Jimmy for rådet og lade dem dømme ham. Der bliver sået tvivl om hvorvidt det var ham, og det bliver foreslået at tale med ham først. Koblet tager dog først tilbage til Septen.

Da de kommer tilbage til omkring koblet bliver det klart at noget er galt, da vagterne mangler. Niki skifter til uvleform og kigger efter hvad der er sket, og ser at det primært er Silvias tilhængere. Da koblet kommer tættere på ser de at folkene bl.a. indeholder Ashisisay, som sider og kigger lige ud i luften.

Silvia lægger ud med at fortælle at hun har sikret freden i skoven, og vedkommer koblet tilbage. Gonders spørger efter Laust, og får at vide at han er faldet i kamp, hvilket rammer ham meget hårdt. Silvia prøver at sælge hendes sejr, og fortsætter med at Skulltearer har givet hende lederskabet, og han nu prøver at forbedre hans civile liv.

Silvia spørger ind til hvad der skete med Laust, og om hvorvidt hans død tjente et formål. Jacob kan tilsidst ikke længere klare Silvias selvhøjtidelighed og går, mens resten af koblet bliver og hører om Silvias planer, og hvad der er sket. I det store hele har Silvia bragt et par af de Amerikanske stammer ind i folden. Silvia brokker sig også over at Martinez og Dagstabber gik bag hendes ryg vedrørende Yellowstone nationalparken, men er alligevel glad for at de er kommet lidt tættere på (i hvert fald ifølge Niki og Jade).

Fang får en samtale med Ashisisay som er fuldstændig ændret. Ashisisay forklarer at Silvia er mere ren end de fleste varulve, og at hun desuden har født den perfekte metis, hvilket Fang argumenterer ikke giver nogen menig. Ashisisay er dog meget bestemt i hans prisen af Silvia.

Dagen efter bliver koblet samlet igen på Nikis ønske. Alle andre end Jacob gør det klart at det ville være en god ide at gå efter Slick Jimmy, så han er ude af billedet. Niki og Jade vil desuden gerne tale med Linus, men Jacob er ikke interesseret, så de går alene.

Linus har fået det lidt bedre fysisk, men han er fyldt med fortrydelse, og har mistet lysten til at kæmpe mod ting der ikke er i nærheden. Linus klager lidt over at det ikke er alle der kan se lyset ved Silvias plan, og håber at Jacob, Daggerstab og Martinez vil blive overbevist af hendes argumenter. Derefter går Linus en tur, og Nik’ & Jad’ kigger på hans efter ladte skæringer (En begyndende enhjørning).

Bagefter taler Niki og Jade med Alma. Alma kondolerer dem for tabet af Laust, men prøver ikke at ophæve ham yderligere. Alma prøver at opildne Nikis ambitioner, og forklarer desuden at hun ikke er tryg ved den nuværende situation med Wendigoerne, og Silvias hurtige magtovertagelse. Der tales kort om hvad koblet skal gøre i fremtiden, og Alma spørger om det ikke var på tide at Niki steg i graderne. Niki vælger at tage hende på ordet, og prøver at argumentere for at hun ikke længere er en Cleyth (en “førsteårs ulv”) – Niki argumenterer for at hun har holdt koblet sammen, og gjort livet svært for vampyrerne.

Fang spørger til hvorfor Jacob ikke kan lide Slivia, og Jacob forklarer hans teori om at Silvia bruger hendes evner til at manipulere de andre til at være enige med hende. Niki og Fang er skeptiske og spørger til hvordan det kan være at Daggerstab undslap.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.